Perhatikan Gambar Irisan Melintang Batang Dikotil Berikut !Letak Floem, Kambium, Dan Xylem Berturut-turut Ditunjukkan Oleh Nomor?

Perhatikan gambar irisan melintang batang dikotil berikut !Letak floem, kambium, dan xylem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor?

  1. 1, 2, 3
  2. 2, 3, 4
  3. 3, 4, 5
  4. 2, 4, 5
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. 3, 4, 5

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, perhatikan gambar irisan melintang batang dikotil berikut !letak floem, kambium, dan xylem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 3, 4, 5.

Baca Juga :   Raja Mataram Yang Mempersiapkan Serangan Terhadap Kedudukan VOC Di Batavia Pada Tahun 1628 AdalahA. C. B. D?

Perhatikan gambar irisan melintang daun berikut !Jaringan palisade terdapat pada nomor?