Tentukan Mr NaOH?(Ar; Na=23,Ar;O=16,Ar;H=1)

Tentukan Mr NaOH?(Ar; Na=23,Ar;O=16,Ar;H=1)

Jawaban
Diketahui : n NaOH = 4 mol
Ar Na = 23; O = 16; H = 1
Ditanya : massa = …?
Jawab :
Hitunglah Mr dari senyawa NaOH :
Mr NaOH = Ar Na + Ar O + Ar H
= 23 + 16 + 1
= 40 g/mol
⇒ Kesimpulan, Mr NaOH (Ar Na = 23; O = 16; H = 1) adalah 40 g/mol.

Baca Juga :   TRPM memiliki persyaratan sebagai berikut, kecuali?