Anu teu kaasup fungsi kalimat wawaran nyaeta?

Anu teu kaasup fungsi kalimat wawaran nyaeta?

  1. ngedalkeun rasa kaheran
  2. mere informasi
  3. ngabejaan
  4. nerangkeun
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. ngedalkeun rasa kaheran.

Baca Juga :   Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu 1. pokok pikiran persatuan 2. Pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusian 3.pokok pikiran keadilan sosial 4. pokok pikiran kedaulatan Rakyat Urutan yang benar pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah?

Dilansir dari Ensiklopedia, anu teu kaasup fungsi kalimat wawaran nyaeta ngedalkeun rasa kaheran.