Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Dinasti Umayyah dalam bidang ilmu agama. Peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah memprakarsai?

Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Dinasti Umayyah dalam bidang ilmu agama. Peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah memprakarsai?

  1. Pembukuan Hadits
  2. Pembukuan Al Qur’an
  3. Penerjemahan Hadits
  4. Pendirian Madrasah
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Masuknya budaya asing melalui media informasi dan komunikasi dapat merusak kebudayaan khas bangsa Indonesia. Hal ini merupakan dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang?

Jawaban: A. Pembukuan Hadits.

Dilansir dari Ensiklopedia, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa dinasti umayyah dalam bidang ilmu agama. peran khalifah umar bin abdul aziz ialah memprakarsai pembukuan hadits.