Sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan disebut dengan?

Sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan disebut dengan?

  1. Ras
  2. Suku Bangsa
  3. Merdeka
  4. Solidaritas
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Suku Bangsa.

Baca Juga :   Dina kahirupan sadidinten tangtu urang teh kedah campur gaul, margi upama urang teu kitu tangtu hirup urang bakal “ kuper “ alias kurang pergaulan. Namung kedah diemut omat dina campur gaul teh urang terang tujuanana kanggo naon, supados henteu salah kaprah. Komo dina milari sobat mah, kedah leres-leres nu ku urang tiasa diajak dina kasaean, sanes ngajak ka urang kana jalan nu teu sae. Lamun dititenan eusi paragraf nu di luhur peupeujeuh na nyaeta?

Dilansir dari Ensiklopedia, sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan disebut dengan suku bangsa.