Apabila peserta didik belum/tidak mencapai KKM, maka siswa harus mengikuti pembelajaran remedial. Sedangkan bagi yang sudah tuntas dapat melakukan pengayaan. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui berikut kecuali?

Apabila peserta didik belum/tidak mencapai KKM, maka siswa harus mengikuti pembelajaran remedial. Sedangkan bagi yang sudah tuntas dapat melakukan pengayaan. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui berikut kecuali?

  1. Pembelajaran berbasis tema
  2. Pembelajaran berbasis karakter
  3. Belajar mandiri
  4. Belajar kelompok
  5. Belajar individu
Baca Juga :   Bacalah kutipan novel berikut!Pendidikan budi pekerti perempuan semata-mata ditujukan untuk keperluan laki-laki. Segala sifat lemah itu dijadikan sifat perempuan yang termulia. Perempuan mesti sabar, perempuan mesti lemah lembut, perempuan mesti pendiam. Berjalan tidak boleh lebar-lebar, berbicara dan tertawa tiada boleh keras. Dalam segala hal ia halus. Layar terkembang, STAKalimat berupa kritik yang sesuai dengan kutipan novel tersebut adalah?

Jawaban: B. Pembelajaran berbasis karakter.

Dilansir dari Ensiklopedia, apabila peserta didik belum/tidak mencapai kkm, maka siswa harus mengikuti pembelajaran remedial. sedangkan bagi yang sudah tuntas dapat melakukan pengayaan. pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui berikut kecuali pembelajaran berbasis karakter.