Kelompok masyarakat solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat?

Kelompok masyarakat solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat?

  1. kompleks
  2. sederhana
  3. modern
  4. terbelakang
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Gatekna ukara ing ngisor iki! Supaya penggawean bisa rancag aja sok nglirwakne pituduh. Ukara ing dhuwur nduweni makna yaiku?

Jawaban: B. sederhana.

Dilansir dari Ensiklopedia, kelompok masyarakat solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat sederhana.