Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila?

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila?

  1. Sila kesatu
  2. Sila kedua
  3. Sila ke tiga
  4. Sila keempat
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Tujuan sesungguhnya dari melaksanakan meditasi adalah?

Jawaban: B. Sila kedua.

Dilansir dari Ensiklopedia, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa merupakan contoh nilai-nilai pancasila yang terkandung dalam sila sila kedua.