Nu kaasup bagean pikeun ngumpulkeun fakta nyaeta ku cara?

Nu kaasup bagean pikeun ngumpulkeun fakta nyaeta ku cara?

  1. Paninten/ Observasi, Wawancara, Riset media/ dokumen
  2. Media citak jeung Media Elektonik
  3. Headline,Intro, Tubuh warta
  4. Sumber Warta, Jurnalis, Narasumber
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Area kerja Microsoft Office Powerpoint dikenal dengan istilah?

Jawaban: A. Paninten/ Observasi, Wawancara, Riset media/ dokumen.

Dilansir dari Ensiklopedia, nu kaasup bagean pikeun ngumpulkeun fakta nyaeta ku cara paninten/ observasi, wawancara, riset media/ dokumen.