Ing ngisor iki sing dudu titikane teks pawarta yaiku?

Ing ngisor iki sing dudu titikane teks pawarta yaiku?

  1. Ngandharake fakta
  2. Narik kawigatene sing maca
  3. Kamomot ana ing media cetak
  4. Isine sing dadi bahan omongane masyarakat
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Berdasarkan Gambar Tersebut, Nama Provinsi Pakaian Adat Yang Dimaksud Adalah?

Jawaban: B. Narik kawigatene sing maca.

Dilansir dari Ensiklopedia, ing ngisor iki sing dudu titikane teks pawarta yaiku narik kawigatene sing maca.