Siapakah yang mengemukakan teori Ksatria?

Siapakah yang mengemukakan teori Ksatria?

  1. Von van Faber
  2. N.J Krom
  3. Van Leur
  4. R.C. Majundar
  5. Eugene Dubois
Baca Juga :   Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. Raden Werkudara duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge Kuku Pancanaka.Sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah demen tetulung marang wong liya. Raden Werkudara nduweni watak?

Jawaban: D. R.C. Majundar.

Dilansir dari Ensiklopedia, siapakah yang mengemukakan teori ksatria r.c. majundar.