Pangalaman anu pikaseurieun sareng pikalucueun kanggo abdi, nyaéta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan, padahal harita téh henteu sorangan, tapi réréncangan ogé sami, ngaraos sieun ku kuburan. Padahal apan anu tos maot mah moal tiasa hirup deui. Tapi angger wé sieun. Abdi sareng réréncangan leumpang téh pacepeng-cepeng panangan.Nurutkeun carita, éta pangalaman téh karandapan atawa dialami?

Pangalaman anu pikaseurieun sareng pikalucueun kanggo abdi, nyaéta waktos jurit malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan, padahal harita téh henteu sorangan, tapi réréncangan ogé sami, ngaraos sieun ku kuburan. Padahal apan anu tos maot mah moal tiasa hirup deui. Tapi angger wé sieun. Abdi sareng réréncangan leumpang téh pacepeng-cepeng panangan.Nurutkeun carita, éta pangalaman téh karandapan atawa dialami?

  1. Ku sorangan
  2. Ku kulawarga
  3. Tina radio
  4. Tina televisi
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Dalam mempersiapkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, BPUPKI melaksanakan sidang yang pertama membahas tentang?

Jawaban: A. Ku sorangan.

Dilansir dari Ensiklopedia, pangalaman anu pikaseurieun sareng pikalucueun kanggo abdi, nyaéta waktos jurit malam pramuka. harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. abdi sieun pisan, padahal harita téh henteu sorangan, tapi réréncangan ogé sami, ngaraos sieun ku kuburan. padahal apan anu tos maot mah moal tiasa hirup deui. tapi angger wé sieun. abdi sareng réréncangan leumpang téh pacepeng-cepeng panangan.nurutkeun carita, éta pangalaman téh karandapan atawa dialami ku sorangan.