Nalikane Prabu Abiyasa arep lengser keprabon, kalenggahan keprabon ing Negara Astina dipasrahake marang putra kang nomer loro yaiku .. Prabu Pandhu Dewanata ora suwe anggone ngasta jumeneng nata ing Astina. Panjenengane seda, para kadang Pandhawa mau banjur digulawenthah dhewe dening?

Nalikane Prabu Abiyasa arep lengser keprabon, kalenggahan keprabon ing Negara Astina dipasrahake marang putra kang nomer loro yaiku .. Prabu Pandhu Dewanata ora suwe anggone ngasta jumeneng nata ing Astina. Panjenengane seda, para kadang Pandhawa mau banjur digulawenthah dhewe dening?

  1. DEWI KUNTI
  2. DEWI MADRIM
  3. DEWI DRUPADI
  4. DEWI GENDARI
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Perdana menteri mesir dari dinasti fatimiyah yang dikudeta oleh dirgam namun dapat diselamatkan oleh salahuddin al ayyubi bernama?

Jawaban: A. DEWI KUNTI.

Dilansir dari Ensiklopedia, nalikane prabu abiyasa arep lengser keprabon, kalenggahan keprabon ing negara astina dipasrahake marang putra kang nomer loro yaiku .. prabu pandhu dewanata ora suwe anggone ngasta jumeneng nata ing astina. panjenengane seda, para kadang pandhawa mau banjur digulawenthah dhewe dening dewi kunti.