Sikepna kokoloteun sanajan umurna ngora keneh, sabab muhit cara hirup satmata sarta mituhu atikan pengasuhnya, Hyang Bunisora. Kecap muhit ngandung harti?

Sikepna kokoloteun sanajan umurna ngora keneh, sabab muhit cara hirup satmata sarta mituhu atikan pengasuhnya, Hyang Bunisora. Kecap muhit ngandung harti?

  1. neuleuman
  2. ngajaga
  3. ngajalankeun
  4. ngajarkeun
  5. ngamalkeun

Jawaban: C. ngajalankeun.

Baca Juga :   Cara Beradaptasi Dengan Kamuflase Terjadi Pada Hewan?

Dilansir dari Ensiklopedia, sikepna kokoloteun sanajan umurna ngora keneh, sabab muhit cara hirup satmata sarta mituhu atikan pengasuhnya, hyang bunisora. kecap muhit ngandung harti ngajalankeun.