Sora, lentong wirahma, nada, paroman, jeung pasang peta mangrupa hal anu kudu diperhatikeun dina waktu?

Sora, lentong wirahma, nada, paroman, jeung pasang peta mangrupa hal anu kudu diperhatikeun dina waktu?

  1. eusi biantara
  2. wirahma
  3. nepikeun biantara
  4. paroman atanapi pasemon
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   function yang digunakan untuk menghentikan semua suara?

Jawaban: C. nepikeun biantara.

Dilansir dari Ensiklopedia, sora, lentong wirahma, nada, paroman, jeung pasang peta mangrupa hal anu kudu diperhatikeun dina waktu nepikeun biantara.