Dumasar kana tabél di luhur, mana anu teu kaasup kana ciri-ciri carita pondok?

Dumasar kana tabél di luhur, mana anu teu kaasup kana ciri-ciri carita pondok?

  1. 1, 3, 6, 7, 9, 10
  2. 2, 5, 8, 11, 14, 15
  3. 1, 3, 4, 6, 11, 14
  4. 2, 5, 8, 11, 12, 13
  5. 1, 3, 6, 7, 10, 13
Baca Juga :   Respirasi aerob sempurna terhadap 1 mol glukosa dapat menghasilkan ATP sebanyak

Jawaban: B. 2, 5, 8, 11, 14, 15.

Dilansir dari Ensiklopedia, dumasar kana tabél di luhur, mana anu teu kaasup kana ciri-ciri carita pondok 2, 5, 8, 11, 14, 15.