Ieu di handap anu henteu kaasup kana ciri-ciri dongéng nyaéta?

Ieu di handap anu henteu kaasup kana ciri-ciri dongéng nyaéta?

  1. Sakabéh eusi caritana bohong
  2. Teu jelas anu ngarangna (anonIm)
  3. Sumebarna tatalépa sacara lisan
  4. Ngandung unsur-unsur pamohalan
  5. Awalna kagolong kana sastra tulisan
Baca Juga :   Basa kang endah utawa basa sastra, endah kirana dipaesi, di rengga-rengga utawa di rumpaka diarani?

Jawaban: E. Awalna kagolong kana sastra tulisan.

Dilansir dari Ensiklopedia, ieu di handap anu henteu kaasup kana ciri-ciri dongéng nyaéta awalna kagolong kana sastra tulisan.