Besaran DAU ditetapkan sekurang – kurang nya .. Dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN?

Besaran DAU ditetapkan sekurang – kurang nya .. Dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN?

  1. 0.26
  2. 0.28
  3. 0.3
  4. 0.32
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   perhatikan ciri-ciri pemerintahan dibawah ini 1) terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif 2) eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri 3) kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan 4) presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu) eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif 6) menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor?

Jawaban: A. 0.26.

Dilansir dari Ensiklopedia, besaran dau ditetapkan sekurang – kurang nya .. dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam apbn 0.26.