…Hadirin anu dipihormat, aya sawatara hal nu kudu disiapkeun ku urang sadayana dina mayunan ujian ieu, diantara urang kudu pinter ngatur waktu pikeun diajar, ulah loba teuing ulin, kudu ngalobakeun maca di perpustakaan, sing mindeng diskusi ngeunaan pelajaran jeung babaturan… Ungkara kalimah di luhur mangrupa conto bagian?

…Hadirin anu dipihormat, aya sawatara hal nu kudu disiapkeun ku urang sadayana dina mayunan ujian ieu, diantara urang kudu pinter ngatur waktu pikeun diajar, ulah loba teuing ulin, kudu ngalobakeun maca di perpustakaan, sing mindeng diskusi ngeunaan pelajaran jeung babaturan… Ungkara kalimah di luhur mangrupa conto bagian?

  1. bubuka biantara
  2. panutup biantara
  3. eusi biantara
  4. harepan biantara
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Sebagai seorang muslim kita wajib percaya bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu asma dan husna yang mempunyai arti?

Jawaban: C. eusi biantara.

Dilansir dari Ensiklopedia, …hadirin anu dipihormat, aya sawatara hal nu kudu disiapkeun ku urang sadayana dina mayunan ujian ieu, diantara urang kudu pinter ngatur waktu pikeun diajar, ulah loba teuing ulin, kudu ngalobakeun maca di perpustakaan, sing mindeng diskusi ngeunaan pelajaran jeung babaturan… ungkara kalimah di luhur mangrupa conto bagian eusi biantara.