Kedudukan hakim wanita menurut Imam Hanafi yaitu?

Kedudukan hakim wanita menurut Imam Hanafi yaitu?

  1. Membolehkan mengangkat hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali, had dan qishas
  2. Tidak membolehkan mengangkat hakim wanita
  3. Membolehkan mengangkat hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria
  4. Tidak diperbolehkan
  5. Membolehkan jika Islam
Baca Juga :   Sumber daya alam seperti pada gambar di atas dapat dimanfaatkan manusia sebagai?

Jawaban: A. Membolehkan mengangkat hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali, had dan qishas.

Dilansir dari Ensiklopedia, kedudukan hakim wanita menurut imam hanafi yaitu membolehkan mengangkat hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali, had dan qishas.