khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli, jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi disebut?

khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli, jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi disebut?

  1. khiyar majlis
  2. khiyar ghairi
  3. khiyar syarat
  4. khiyar aibi
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya?

Jawaban: A. khiyar majlis.

Dilansir dari Ensiklopedia, khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli, jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi disebut khiyar majlis.