Pengamalan nilai pancasila yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diimplementasikan dengan?

Pengamalan nilai pancasila yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diimplementasikan dengan?

  1. memberikan kebebasan mendirikan tempat ibadah tanpa izin
  2. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
  3. mengamalkan ajaran agama seperlunya dan seadanya
  4. Negara tidak mengurusi yang berhubungan dengan keagamaan
  5. mengamalkan ajaran semua agama secara bebas
Baca Juga :   Fungsi Statistik Yang Digunakan Untuk Menghitung Jumlah Data Dengan Kriteria Tertentu Dalam Suatu Range Adalah?

Jawaban: B. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dilansir dari Ensiklopedia, pengamalan nilai pancasila yang terkandung dalam sila ketuhanan yang maha esa dapat diimplementasikan dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.