Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. Raden Werkudara duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge Kuku Pancanaka.Sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah demen tetulung marang wong liya. Raden Werkudara nduweni watak?

Raden Werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. Raden Werkudara duwe kuku kang ampuh banget. Kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge Kuku Pancanaka.Sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. Dheweke malah demen tetulung marang wong liya. Raden Werkudara nduweni watak?

  1. Seneng umuk
  2. Ora seneng umuk
  3. Seneng goroh
  4. Seneng pamer kekuatan
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   Pada Saat Diangkat Menjadi Perdana Menteri Dinasti Fatimiyah, Shalahudin Al Ayyubi Mendapat Julukan?

Jawaban: B. Ora seneng umuk.

Dilansir dari Ensiklopedia, raden werkudara ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuatane. raden werkudara duwe kuku kang ampuh banget. kukune mau bisa kanggo nyuwek-nyuwek cangkeme macan sing galak, jenenge kuku pancanaka.sanajan nduweni kekuatan kang linuwih, satriya gagah perkasa iki ora nduweni sifat kang gumedhe. dheweke malah demen tetulung marang wong liya. raden werkudara nduweni watak ora seneng umuk.